Studiegids

nl en

Beleidseconomie

Vak
2012-2013

Omschrijving

Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van het sociaal-economisch beleid aan de orde. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – vergrijzing, mondialisering en individualisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s zijn: hervorming van de woningmarkt, de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, de kostenstijging in de zorg, veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en vergroting van de inzetbaarheid van mensen), financiering van het onderwijs (bijvoorbeeld de invoering van een sociaal leenstelsel), mondialisering en Europese integratie en meer in het algemeen de toekomst van de verzorgingsstaat.

Onderwijsvorm

Bij dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten zelf met de stof aan de slag. De studenten worden geacht om korte notities te schrijven op basis van de economische analyses in de voorgeschreven literatuur. Aan de hand van die notities zullen studenten referaten houden, discussiëren over de stof en ingaan op de literatuur.

Studiemateriaal

De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en opdrachten. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof en de opdrachten voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Leerdoelen / Eindtermen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in enkele belangrijke
vraagstukken op het terrein van het sociaal-economisch beleid. De student kan
deze vraagstukken ook zelfstandig analyseren.

Rooster

 • Hoorcollege;
  Di 5/2 t/m 19/3, 11-13 uur in sa-41

 • Werkgroepen;
  wg 1 do 7/2 t/m 21/3 , 9-11 uur; 7/2 + 14/2 in 1A11, 21/2 in sa49, 28/2 t/m 14/3 in 1A21 en 21/3 in 5a42
  wg 2 do 7/2 t/m 21/3 , 11-13 uur in sa-23
  wg 3 vervallen
  wg 4 woe 6/2 t/m 20/3, 11-13 uur in OA33 muv 13/3 in 5a41 en 20/3 in 1a09
  wg 5 woe 6/2 t/m 20/3, 13-15 uur 1a24

 • Tentamen: Di 2/4 van 9-12 uur in USC

 • Hertentamen: Di 4/6 van 9-12 uur in USC

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u o.a. doorklikken naar de collegesheets die tijdens de colleges door de docenten worden gebruikt. De sheets worden steeds enkele dagen vóórdat de colleges plaatsvinden gepubliceerd. De ervaring leert dat het aanbeveling verdient om een geprinte versie van deze sheets bij u te hebben tijdens de colleges.
De Blackboardomgeving van deze cursus is uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus toegankelijk voor cursisten.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Via de Afdeling Economie, Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B207. Tel. 071 – 527 7756. Email:economie@law.leidenuniv.nl. Website: www.economie.leidenuniv.nl.