Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Management Accounting

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Bij Management accounting gaat het om het adequaat verzamelen van en verwerken van interne financiële gegevens en andere informatie die het management van een organisatie nodig heeft om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen en de processen in het bedrijf te kunnen beheersen en aansturen. Voorbeelden van onderwerpen van Management accounting zijn kosten, kostprijsbepaling en break even analyse. Management accounting is van groot belang voor de management control in een onderneming. Management control wordt ook wel bedrijfsbeheersing genoemd. Het gaat daarbij om het zodanig leiding geven aan een bedrijf dat de gestelde doeleinden zo goed mogelijk worden bereikt. Niet alleen financiële, maar ook psychologische en sociologische aspecten van de bedrijfsvoering spelen hierbij een rol. Voorbeelden van control onderwerpen zijn planning & control, budgettering & verschillenanalyse en beloningsvraagstukken.
Onderwerpen die in dit vak worden behandeld, zijn:

 • Kosten;

 • Kostprijsbepaling, waaronder activity based costing;

 • Break even analyse;

 • Uitbesteden of zelf doen;

 • Knelpuntscalculatie;

 • Investeringsselecties;

 • Budgettering en verschillenanalyse;

 • Planning en control.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Voor het nemen van beleidsbeslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen in een organisatie heeft het management financiële informatie nodig. In dit vak wordt kennis opgedaan hoe deze financiële informatie kan worden verkregen en bewerkt ter ondersteuning van die beleidsbeslissingen. Verder wordt inzicht verkregen in hoe adequate planning en control mechanismen het management van pas kunnen komen bij het nemen van de beleidsbeslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • grondige kennis van en inzicht in management accounting & control;

 • het bedrijfswetenschappelijk analyseren van casussen op het terrein van business accounting, het adequaat verwoorden van de problematiek in deze casussen en het onderbouwd weergeven van de oplossingen;

 • inzicht in de samenhang tussen business accounting en de andere deelgebieden binnen het wetenschappelijke domein van de bedrijfswetenschappen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
• Aantal à 2 uur: 5
• Namen docent: dr. D.H. van Offeren

Werkgroepen
• Aantal à 2 uur: 5
• Namen docenten: dr. D.H. van Offeren en dr. J.P.J. Witjes

Toetsing

Toetsvorm(en)
schriftelijk
Inleverprocedures
geen
Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Koetzier, W. en P. Epe, Management Accounting: berekenen, beslissen, beheersen. Noordhoff, laatste druk

Werkboek:
Syllabus Management Accounting, Universiteit Leiden, studiejaar 2012-2013. Wordt via Blackboard verspreid.

Reader
geen

Aanbevolen studiemateriaal
geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. D.H. van Offeren

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B308

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 8887

 • E-mail: D.H.vanofferen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B215

 • Openingstijden: maandaag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.