Studiegids

nl en

Misdaadanalyse

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De laatste jaren wordt er ten behoeve van de opsporing en vervolging van misdadigers en voor strategisch beleid steeds vaker gebruik gemaakt van wetenschappelijke methoden, in het bijzonder die van de criminologie. Het doel van dit vak is studenten kennis te laten maken en te laten oefenen met enkele vormen van misdaadanalyse. Aandacht gaat hierbij vooral uit naar bivariate en multivariate analyse, in het bijzonder regressieanalyse, ROC-analyse en clusteranalyse. Deze technieken worden ingezet voor de beantwoording van onderzoeksproblemen die relevant zijn voor opsporings- en risicotaxatiedoeleinden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Kennismaking met en toepassing van enkele vormen van misdaadanalyse.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Studenten zijn bekend met enkele belangrijke vormen van misdaadanalyse, zoals analyse van modus operandi van daders en risicotaxatiemodellen voor recidive.

  *Studenten kunnen een analyseprobleem op bovengenoemde terreinen vertalen naar een probleemstelling, en hierbij zelfstandig een literatuuranalyse van eerder onderzoek op dat terrein uitvoeren en rapporteren. - Studenten kunnen enkele vormen van misdaadanalyse zelfstandig uitvoeren daar op een begrijpelijke manier zelfstandig over rapporteren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J.A. van Wilsem, eventuele gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J.A. van Wilsem, eventuele gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstuk over een inhoudelijk probleem naar keuze (bijv. risicotaxatie) wordt besproken, en waarbij zelfafgeleide hypothesen worden getoetst na zelfstandige analyse van een door de docent verstrekte dataset. Een kritische reflectie op het eigen onderzoek behoort hierbij één van de onderdelen te zijn voor de slotdeel van het werkstuk.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (blackboard) ingeleverd

Examenstof
Zal tijdig via blackboard bekend worden gemaakt

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: – verwijzingen naar relevante literatuur via Blackboard, afhankelijk van het gekozen onderwerp

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J.A. van Wilsem

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.10

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Opmerkingen

De vijf werkgroepen zijn allen SPSS-practica, die gericht zijn op het verwerven van aanvullende analysevaardigheden. Het vak bouwt hiermee nadrukkelijk voort op vaardigheden die zijn aangeleerd bij eerder criminologie-cursussen, zoals M&T van Criminologisch Onderzoek II en Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.