Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Voortgezette kansrekening (TUD) (B)

Vak
2012-2013

See the study guide of TU Delft (link below) and insert the course code.

Vakcode TU Delft
WI4614

Links
Study guide TU Delft