Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Voortgezette statistiek (TUD)(B)

Vak
2012-2013

See the study guide of TU Delft and insert the course code.

Course code TU Delft
WI3624/WI4624

Links
Study guide TU Delft