Studiegids

nl en

Calculus A

Vak
2012-2013

Dit college behandelt de differentiaal- en integraalrekening voor functies van een veranderlijke. Het doel is studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en toepassingen in de praktijk.
Wiskunde 1 A omvat differentiaal-en integraalrekening voor functies en toepassingen.

Coordinator

dr. M. Heydenreich

Doelgroep

BFW1-LST1-MST1

Onderwijsvorm

Geïntegreerd hoor- en werkcollege

Literatuur

Calculus, Early Transcendentals (7e editie). Edwards&Penney Uitgever: Pearson. ISBN: 9780136158400.