Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Genome organization and maintenance in cancer and aging

Vak
2012-2013

Detailed course information

To understand the organization, regulation and functioning of our genome, in normal, cancer and aging situations the students will be lectured in the following topics: chromatin structure, histone modifications, gene regulation, recombination, silencing of genes on DNA and RNA level and chromatin remodelling.