Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Reactivity in Organic Chemistry

Vak
2012-2013

Actual course information

The course provides the theoretical background necessary for in-depth understanding of the organic reaction mechanisms. The course will focus on the thermodynamics and kinetics as applied in organic chemistry, the theory of transition state and the role of stereo-electronic factors and conformational equilibrium for the product distribution in organic reactions.