Studiegids

nl en

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doel: 1. Verkrijgen politicologische kennis van en inzicht in het Nederlandse politieke bestel. 2. Het schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren over politicologische kennis.

Inhoud: In de cursus komen zowel een aantal theoretische begrippen als op grond van onderzoek verkregen inzichten in het functioneren van het Nederlandse politieke stelsel aan de orde. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers van tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2009 (3e druk).

Reader met diverse artikelen over de hoofdonderwerpen (Readeronline: zie homepage FSW).

Toetsing

Er is voor dit vak een aparte tentamenregeling opgenomen op Blackboard.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 23 oktober 2013, 13.00-16.00 uur in het USC (Universitair Sport Centrum)

Inzage eerste schriftelijk tentamen
Maandag 25 november 2013, 11.00-13.00 uur in SC01

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Wounsdag 8 januari 2014, 9.00-12.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcolleges
Woensdag 4 september t/m 16 oktober, 17.00-19.00 uur in Gorlaeus 4/5
Vrijdag 6 september t/m 27 september, 11.00-13.00 uur in Gorlaeus 4/5
Donderdag 10 & 17 oktober, 17.00-19.00 uur in Gorlaeus 4/5

De hoorcolleges vinden plaats in het Gorlaeus gebouw, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.

Werkgroepen
Werkgroep 1: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur in SA49 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 2: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur in 5B14 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 3: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur in SA31 (26 september in SA23, géén college op 3 oktober)
Werkgroep 4: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur in SA37 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 5: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur in 5B16 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 6: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur in 5B14 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 7: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur in SA23 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 8: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur in SA29 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 9: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 13.00-15.00 uur in SA31 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 10: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 13.00-15.00 uur in SA29 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 11: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 13.00-15.00 uur in 5B14 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 12: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 13.00-15.00 uur in SA37 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 13: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 13.00-15.00 uur in 1A24 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 14: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur in SA37 (géén college op 3 oktober)
Werkgroep 15: studenten zijn herverdeeld over de andere werkgroepen op hetzelfde tijdstip
Werkgroep 16: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 13.00-15.00 uur in 5A41 (behalve 5 & 12 sept in 5B16, géén college op 3 oktober)
Werkgroep 17: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur in 0A33 (behalve 5 sept in 1A12 en 19 sept in 5A29, géén college op 3 oktober)
Werkgroep 18: Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur in 1A33 (géén college op 3 oktober)