Studiegids

nl en

Internationale Politiek I: Theorieën en Benaderingen

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doel: 1. Brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen. 2. Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis.

Inhoud: De cursus geeft een inleiding in de internationale politiek vanuit een theoretisch perspectief. Als discipline houdt de internationale betrekkingen zich bezig met de studie van politieke interacties op mondiaal niveau. Daarbij zijn staten nog steeds de belangrijkste actoren, hoewel de invloed van bijvoorbeeld internationale gouvernementele organisaties (zoals de Verenigde Naties) en non-gouvernementele organisaties (zoals Amnesty International) ook is toegenomen. Hoe is het gedrag van deze en andere actoren te verklaren? Deze vraag staat centraal in de cursus. Verklaringen vanuit verschillende denkscholen, zoals het realisme, het liberalisme, en het constructivisme, komen uitgebreid aan bod. In de cursus worden de belangrijkste inzichten die deze theorieën te bieden hebben behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. Daarom zal er ook aandacht zijn voor specifieke kwesties en ontwikkelingen in de internationale politiek, zoals globalisering, regionalisme, terrorisme, oorlog en vrede, mensenrechten, armoede en ontwikkeling, en nucleaire non-proliferatie.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges & werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 650:

Heywood, Andrew. 2011, Global Politics, Houndmills/New York: Palgrave Macmillan.

Reader met artikelen en hoofdstukken (e-print) via Readeronline (homepage FSW).

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 21 oktober 2013, 13.00-16.00 uur in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 9 januari 2013, 13.00-16.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 3 september, 15.00-17.00 uur in Gorlaeus 4/5
Dinsdag 17 september, 15.00-17.00 uur in Gorlaeus 4/5
Dinsdag 1 oktober t/m 15 oktober, 15.00-17.00 uur in Gorlaeus 4/5
Donderdag 12 september t/m 17 oktober, 15.00-17.00 uur in Gorlaeus 4/5 (géén college op 3 oktober)

De hoorcolleges vinden plaats in het Gorlaeus gebouw, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.

Werkgroepen
Werkgroep 1: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 9.00-11.00 uur in SA23
Werkgroep 2: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 9.00-11.00 uur in 5B14
Werkgroep 3: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 9.00-11.00 uur in SA31
Werkgroep 4: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 9.00-11.00 uur in SA37
Werkgroep 5: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 9.00-11.00 uur in 1A24
Werkgroep 6: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 11.00-13.00 uur in SA29
Werkgroep 7: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 11.00-13.00 uur in SA23
Werkgroep 8: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 11.00-13.00 uur in 5B14
Werkgroep 9: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 11.00-13.00 uur in SA31
Werkgroep 10: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 11.00-13.00 uur in 1A24
Werkgroep 11: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 13.00-15.00 uur in SA31
Werkgroep 12: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 13.00-15.00 uur in SA37
Werkgroep 13: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 13.00-15.00 uur in SA23
Werkgroep 14: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 13.00-15.00 uur in SA29
Werkgroep 15: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 13.00-15.00 uur in 5B16
Werkgroep 16: Dinsdag 10 september t/m 15 oktober, 9.00-11.00 uur in 1A09 (behalve 17 sept in 5A23, 24 sept in 0A33, 1 okt in 1A33, 8 okt in 1A11 en 15 okt in 5A42)
Werkgroep 17: Maandag 9 september t/m 14 oktober, 11.00-13.00 uur in 1A33

De werkcolleges vinden plaats in diverse zalen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden