Studiegids

nl en

Recht

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Het verschaffen van kennis van en inzicht in het geldende staatsrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan. 2. Het verschaffen van kennis van en inzicht verhoudingen van juridische tot politieke instituties. 3. Het verschaffen van kennis van en inzicht in theoretische rechtvaardigingen die ten grondslag liggen aan de liberale democratie.

Inhoud: De focus zal liggen op staatsrecht als zodanig, niet zozeer op het Nederlandse staatsrecht. Centraal in het vak staan de meer algemene begrippen ‘staat’, ‘rechtsstaat’, ‘machtenscheiding’ en ‘grondrechten’. Aan de hand van een systematisch en historische analyse van deze begrippen zal getracht worden de student inzicht te verschaffen hoe deze normatieve ideeën hun weerslag hebben gekregen in de staatsrechtelijke structuur van (een aantal) moderne liberale democratieën (met name het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Nederland). Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de dilemma’s en problemen die in de alledaagse juridische en politieke praktijk een rol spelen en die terug te voeren zijn tot deze funderende begrippen.

Onderwijsvormen

Zeven hoorcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 350 pp.

Literatuur:

Tim Koopmans, Courts and Political Institutions, Cambridge University Press, 2003.

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 18 december 2013, 9.00-12.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 17 januari 2014, 9.00-12.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster

Hoorcollege
Dinsdag 29 oktober t/m 3 december, 15.00-17.00 uur in 1A20
Maandag 9 december, 11.00-13.00 uur in SB45