Studiegids

nl en

Inl Pol Wet II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen

Vak
2013-2014

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Doelen: 1. Het bieden van een systematisch overzicht van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. 2. Het ontwikkelen van zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden door middel van het schrijven van een essay en het houden van een mondelinge presentatie.

Inhoud: Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

R. Hague en M. Harrop, Comparative Government and Politics; An Introduction, 9e druk, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013

D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 3e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

Aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning:

R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008

reader.

Toetsing

Tentamen; opdrachten in werkcolleges.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 20 mei 2014, 9.00-12.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 19 juni 2014, 9.00-12.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcolleges
Dinsdag 1 april (geen grap) t/m 13 mei, 15.00-17.00 uur in SC01
Donderdag 3 april t/m 15 mei, 9.00-11.00 uur in SC01

Werkgroepen
Werkgroep 1: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 9.00-11.00 uur in 1A22
Werkgroep 2: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 15.00-17.00 uur in 1A24
Werkgroep 3: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 9.00-11.00 uur in 1A12 (behalve 25 apr en 16 mei in 5A41 en 2&9 mei in 1A15)
Werkgroep 4: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 13.00-15.00 uur in 1A15 (behalve 25 apr t/m 9 mei in 5A23 en 16 mei in 1A11)
Werkgroep 5: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 11.00-13.00 uur in 1A24 (behalve 25 apr en 16 mei in 5A41 en 2&9 mei in 1A15)
Werkgroep 6: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 13.00-15.00 uur in 1A24
Werkgroep 7: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 13.00-15.00 uur in SA21 (English)
Werkgroep 8: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 13.00-15.00 uur in 5B16
Werkgroep 9: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 13.00-15.00 uur in SA23
Werkgroep 10: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 15.00-17.00 uur in SA21 (English)
Werkgroep 11: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 15.00-17.00 uur in 5B16
Werkgroep 12: Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 15.00-17.00 uur in SA23

Let op: er zijn géén werkgroepen op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag)!