Studiegids

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doelen: Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek. 2. Het uitvoeren van statistische analyses met behulp van SPSS.

Inhoud: De cursus Statistiek II is een vervolg op Statistiek I en het accent op de analyse met behulp van het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). De hoorcolleges geven een uitleg van de statistische analyse aan de hand van het tweede deel van het boek van George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS. Naast het boek van Argyrous wordt literatuur beschikbaar gesteld op Blackboard over het onderwerp Logistische Regressie Analyse. In de cursus Statistiek II ligt het accent op de analyse van de data met het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS).

De cursus bestaat uit drie soorten colleges: hoorcolleges, werkcolleges en responsie- colleges.

De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse aan de hand van het boek van George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS. In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS.
Op basis van de behandelde stof in de hoorcolleges worden vragen en opdrachten opgesteld die de studenten moeten maken. Tijdens het responsiecollege worden de antwoorden van de opdrachten collectief besproken.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit éénmaal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege en één maal per week responsiecollege. De gepresenteerde sheets van het hoorcollege zijn vooraf beschikbaar op Blackboard. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De opdrachten en de data files worden ook op Blackboard geplaatst en de juiste antwoorden worden collectief in responsiecollege besproken.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300: deel 3 en 4 van het handboek.

George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS, Sage Publication.

Alphons de Vocht Basishandboek SPSS 21, Bijleveld Press.

Artikelen over Logistische Regressie Analyse

Studenten dienen het SPSS Statistics, 21 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

Er zijn vijf responsiecolleges waarin de deeltoets van die week wordt besproken. Aan het begin van het werkcollege moet elke student een printversie van de deeltoets van die week persoonlijk inleveren (deeltoetsen in de blauwe bus en deeltoetsen per email worden niet geaccepteerd). Wel dient elke student een digitale versie naar Ephorus van de werkgroepdocent te sturen. De stof voor de deeltoets bestaat uit de literatuur voor die week en de stof van de hoor- en werkcolleges van die week.

De toetsing bestaat uit vijf deeltoetsen en het eindcijfer wordt berekend aan de hand van de vier hoogste cijfers van de vijf deeltoetsen. Het gemiddelde van de vier hoogste cijfers van de vijf deeltoetsen wordt het eindcijfer van de cursus.

Er is geen mogelijkheid om een deeltoets te herkansen. Indien echter het eindcijfer op basis van de deeltoetsen een onvoldoende is, dan is er wel een gelegenheid tentamen af te leggen voor het hele vak.

Schriftelijk tentamen

Woensdag 18 juni 2014, 13.00-16.00 uur in diverse computerzalen in FSW

Dit tentamen is een toets van de gehele cursus. De stof voor deze toets bestaat uit de literatuur voor de hele cursus en de stof van de hoor- en werkcolleges van de gehele cursus.

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster

Hoorcollege
maandag 31 maart, 15.00-17.00 uur in SC01
maandag 7 april, 15.00-17.00 uur in SC01
maandag 14 april, 15.00-18.00 uur in SC01
maandag 28 april, 15.00-18.00 uur in SC01
maandag 12 mei, 15.00-17.00 uur in SC01

Responsiecollege
dinsdag 8 april t/m 13 mei, 17.00-18.00 uur SC01

Werkgroepen
Werkgroep 1: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 13.00-15.00 uur in 1A32
Werkgroep 2: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 11.00-13.00 uur in 1A26
Werkgroep 3: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 11.00-13.00 uur in 1A32
Werkgroep 4: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 11.00-13.00 uur in 2B04
Werkgroep 5: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 13.00-15.00 uur in 1A28
Werkgroep 6: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 13.00-15.00 uur in 2B04
Werkgroep 7: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 13.00-15.00 uur in 1A46
Werkgroep 8: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 13.00-15.00 uur in 1A30
Werkgroep 9: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 15.00-17.00 uur in 1A30
Werkgroep 10: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 15.00-17.00 uur in 1A26
Werkgroep 11: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 15.00-17.00 uur in 1A28