Studiegids

nl en

Methoden van Politicologisch Onderzoek

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Introductie in de theorie en praktijk van empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek. 2. Kennismaking met enkele van de belangrijkste assumpties, concepten en principes van politicologisch onderzoek.

Inhoud: De cursus ‘Methoden van Politicologisch Onderzoek’ behelst een introductie in theorie en praktijk van sociaalwetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder de politieke wetenschap. Studenten maken kennis met in dit verband belangrijke assumpties, uitgangspunten en concepten, en principes en benaderingen. Aan de hand van een basisboek en overige literatuur wordt tijdens hoorcolleges en werkgroepen onder veel meer ingegaan op de vraag wat wetenschappelijke kennis is, wat een theorie is, wat concepten zijn, wat dient te worden verstaan onder operationalisatie en meting, en welke onderzoeksstrategieën er zoal zijn met welke sterke en zwakke punten. In de werkgroepen worden opdrachten behandeld.

Onderwijsvormen

De cursus kent hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten; studenten worden geacht zowel hoorcolleges als werkgroepen actief bij te wonen. Studenten dienen zich tijdig en correct in te schrijven voor de cursus en (vanwege de beschikbare capaciteit) voor de werkgroepen in het bijzonder.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s ± 350.

Jarol B. Manheim, Richard C. Rich, Lars Willnat, Craig Leonard Brians, and James Babb. 2012. Empirical Political Analysis: An Introduction to Research Methods. Longman.

Mogelijk wordt tevens gebruik gemaakt van het studieboek dat reeds aan de orde is geweest bij Statistiek: George Argyrous. 2011. Statistics for Research: With a Guide to SPSS. 3rd edition. Sage. (of equivalent)

Eventueel extra artikelen worden beschikbaar gesteld bijvoorbeeld via Blackboard.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een eindtentamen (en eventueel een herkansing van dat eindtentamen) waarin alle stof van de voorgeschreven literatuur, hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten bevraagd kan worden. Het eindcijfer is primair gebaseerd op het tentamen, en deels op de waardering vanwege de werkgroepbijeenkomsten en bijbehorende opdrachten.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 22 oktober 2013, 13.00-16.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 6 januari 2014, 13.00-16.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via Usis aanmelden.

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 3 september t/m 15 oktober, 15.00-17.00 uur in SC01
Donderdag 5 september t/m 17 oktober, 15.00-17.00 uur in SC01 (géén college op 12 september en 3 oktober)

Werkgroepen
Werkgroep 1: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 9.00-11.00 uur in 5A37
Werkgroep 2: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 9.00-11.00 uur in 1A37
Werkgroep 3: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 9.00-11.00 uur in 5B16 (behalve 25 sept & 2 okt in 5A42 en 16 okt in 1A12)
Werkgroep 4: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 13.00-15.00 uur in SA29
Werkgroep 5: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 15.00-17.00 uur in 5A47 (behalve 25 sept in SB11, 2 okt en 9 okt in 5A41 en 16 okt in 5B14)
Werkgroep 6: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 13.00-15.00 uur in SA37
Werkgroep 7: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 13.00-15.00 uur in 1A12
Werkgroep 8: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 13.00-15.00 uur in SA23 (blijft voorlopig gesloten)
Werkgroep 9: Woensdag 11 september t/m 16 oktober, 15.00-17.00 uur in 1A12

Ingangseis

Statistiek I & Statistiek II