Studiegids

nl en

Rationele-keuze theorie

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1 Het verschaffen van inzicht van de rationele-keuze theorie als benadering voor de politieke wetenschap. 2. Het geven van inzicht om actuele vraagstukken met behulp van de rationele-keuze theorie te analyseren.

Inhoud: In de cursus wordt thematisch een overzicht gegeven van de klassiekers van de rationele-keuze theorie, zoals het ruimtelijk model van Hotelling, de links-rechts dimensie van Downs, de sociale-keuze theorie van Arrow, de eentoppige voorkeuren van Black, de speltheorie van Von Neumann en Morgenstern, de logica van collectieve actie van Olson en de coalitietheorie van Riker, Laver and Shepsle.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit twee maal per weekhoorcollege en één keer per week werkcollege. Tijdens de hoorcolleges wordt de stof geintroduceerd en de formele modellen uitgelegd. Tijdens de werkcolleges wordt dezelfde stof nog een keer besproken in een seminar-stijl. Vervolgens schrijft iedereen een shortpaper waarin de literatuur van de week wordt besproken. De specifieke eisen aan de vorm en inhoud van de shortpaper staat op blackboard aan het begin van de cursus.

Studiemateriaal

Artikelen op blackboard voor de deeltoetsen

Eén klassieker uit de lijst van boeken (zie blackboard) voor de eindpaper van de herkansing

Toetsing

Elke student schrijft zes shortpapers (deeltoetsen) waarin de literatuur van die week wordt besproken. De deeltoets omvat 1000 woorden. De toetsing bestaat uit zes deeltoetsen en het eindcijfer wordt berekend aan de hand van de vijf hoogste cijfers van de zes deeltoetsen. Het gemiddelde van de vijf hoogste cijfers van de zes deeltoetsen wordt het eindcijfer van de cursus.

Er is geen mogelijkheid om een deeltoets te herkansen. Indien echter het eindcijfer op basis van de deeltoetsen een onvoldoende is, dan is er wel een gelegenheid om een eindpaper te schrijven. In de eindpaper wordt één boek geselecteerd en besproken in 4.500 woorden. Details over de vorm en inhoud van de eindpaper en de lijst van klassiekers staan t.z.t. op blackboard.

Rooster:

Hoorcollege

Woensdag 2 april t/m 14 mei, 11.00-13.00 uur in SC01
Vrijdag 4 april t/m 16 mei, 15.00 – 17.00 uur in SC01 (géén college op 18 april)

Werkgroepen

Werkgroep 1: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 9.00-11.00 uur in SA31
Werkgroep 2: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 9.00-11.00 uur in SA29
Werkgroep 3: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 9.00-11.00 uur in 5B14
Werkgroep 4: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 11.00-13.00 uur in SA37
Werkgroep 5: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 11.00-13.00 uur in SA23
Werkgroep 6: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 13.00-15.00 uur in 1A12 (behalve 24 april 5A42, 1 mei 0A28, 8 mei 1A37 en 15 mei 1A27)
Werkgroep 7: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 13.00-15.00 uur in 0A33 (behalve 17 april 5A37 en 15 mei 1A21)
Werkgroep 8: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 13.00-15.00 uur in 5B14 (behalve 24 april & 8 mei 1A21, 1 mei 1A37 en15 mei SB45)
Werkgroep 9: Donderdag 3 april t/m 15 mei, 15.00-17.00 uur in 5A37 (behalve 24 april en 15 mei 5A42)

*Alle werkcolleges op 10 april gaan niet door.