Studiegids

nl en

Methoden van Dataverzameling

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Verwerven van inzicht in de criteria die gesteld kunnen worden aan kwalitatief hoogwaardige data. 2. Verschaffen van een overzicht van de meest voorkomende dataverzamelingsmethoden.

Inhoud: “GIGO” hield de Amerikaanse hoogleraar Politicologie Donald Stokes zijn studenten ooit voor. “GIGO” betekende “Garbage In, Garbage Out” – en deze oude wijsheid heeft nog niets aan belang verloren. Stokes bedoelde dat slechte gegevens slechts kunnen leiden tot slechte bevindingen en onjuiste conclusies. Alles hangt af van de kwaliteit van de gegevens, die de basis zijn van elke analyse en daaruit af te leiden uitkomsten. In Methoden van Dataverzameling houden wij ons bezig met hoe politicologische onderzoekers (goede) gegevens kunnen verzamelen, waarbij de aandacht vooral zal uitgaan naar de meest gebruikte methoden om gegevens te verzamelen ten behoeve van politicologisch onderzoek.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. In de hoorcolleges zullen kenmerkende aspecten en voor- en nadelen van verschillende methoden van dataverzameling worden uiteengezet. In de werkgroepen zullen de studenten dieper ingaan op de diverse methoden van dataverzameling en zo mogelijk methoden in de praktijk brengen door zelf gegevens te verzamelen.

Studiematerialen

Manheim, Jozef B., et al. Empirical Political Analysis. Pearson, 2012

WNB

Toetsing

Het cijfer voor deze cursus zal mogelijk worden gebaseerd op de opdrachten in de werkgroepen en in ieder geval grotendeels op een eindtentamen.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen

Dinsdag 25 Maart 2014, 9.00-12.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen

Dinsdag 3 juni 2014, 9.00-12.00 uur in 1A20

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster

Hoorcolleges

Maandag 3 februari t/m 17 maart, 11.00-13.00 uur in SB45
Donderdag 6 februari, 11.00-13.00 uur in SB45
Donderdag 20 maart, 11.00-13.00 uur in SB45

Werkgroepen

Werkgroep 1: Dinsdag 4 februari t/m 18 maart, 9.00-11.00 uur in SA31
Werkgroep 2: Dinsdag 4 februari t/m 18 maart, 13.00-15.00 uur in 1A33
Werkgroep 3: Dinsdag 4 februari t/m 18 maart, 15.00-17.00 uur in 1A33

Ingangseisen

Statistiek I & Statistiek II