Studiegids

nl en

Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doelen:
1. Kennis over en inzicht in kernbegrippen en benaderingen aangaande ontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelingsbeleid in nationaal en internationaal verband.
2. Het duidelijk en op wetenschappelijke wijze schriftelijk presenteren van een analyse over ontwikkelingstheorieën.
3. Oordeelsvorming en toepassing van begrippen en benaderingen op ontwikkelingsvraagstukken en beleid.

Inhoud: Ontwikkelingsvraagstukken staan hoog op de internationale agenda. Maar wat is precies ontwikkeling en hoe kan dit worden bereikt? Dit vak biedt een overzicht van theoretische debatten over het concept ontwikkeling en ontwikkelingstheorieën. Er wordt aandacht besteed aan kernthema’s in ontwikkeling, inclusief de relatie tussen ontwikkeling en democratie, veiligheid en de ‘good governance’ agenda. Het vak biedt eveneens een kennismaking met verschillende benaderingen in ontwikkelingssamenwerking en het debat over de effectiviteit van hulp.

Onderwijsvormen

hoorcollege en werkgroepen

Studiematerialen

A. Greig et al 2007. Challenging Global Inequality: Development theory and practice in the 21st century. Pallgrave Macmillan, Basingstoke and New York

Toetsing

Schriftelijk tentamen: 70 ; Essay: 20; Participatie in de werkgroepen: 10%

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 26 maart 2014, 9.00-12.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 4 juni 2014, 9.00-12.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster

Hoorcollege
Dinsdag 4 februari t/m 18 maart, 11.00-13.00 uur in SA41

Werkgroepen
Werkgroep 1: Woensdag 12 februari t/m 19 maart, 17.00-19.00 uur in 5A42
Werkgroep 2: Donderdag 13 februari t/m 20 maart, 11.00-13.00 uur in 1A37
Werkgroep 3:
Dinsdag 11 februari, 13.00-15.00 uur in SB11
Dinsdag 18 februari, 13.00-15.00 uur in 1A09
Dinsdag 25 februari, 13.00-15.00 uur in 0A33
Dinsdag 4 maart, 13.00-15.00 uur in 0A33
Dinsdag 11 maart, 13.00-15.00 uur in 0A28
Dinsdag 18 maart, 13.00-15.00 uur in 1A27
Werkgroep 4:
Dinsdag 11 februari, 15.00-17.00 uur SB45
Dinsdag 18 februari, 15.00-17.00 uur in 1A15
Dinsdag 25 februari, 15.00-17.00 uur in 0A28
Dinsdag 4 maart, 15.00-17.00 uur in 5A47
Dinsdag 11 maart, 15.00-17.00 uur SB45
Dinsdag 18 maart, 15.00-17.00 uur in 5A41
Werkgroep 5: Woensdag 12 februari t/m 19 maart, 15.00-17.00 uur in 1A15 (behalve 19 februari in 5A37, 12 maart in 1A24)

Ingangseisen