Studiegids

nl en

People and Organizations

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Bij het vak People and Organizations zal aandacht worden besteed aan de relatie tussen de onderneming en haar werknemers; de benadering is voornamelijk vanuit een psychologische invalshoek, waarbij tevens basisconcepten uit de psychologie aan de orde worden gesteld. Het vak bestaat ondermeer uit volgende onderwerpen:

 • Human Resource Management

 • Organizational Behavior

 • Het individu binnen de organisatie

 • Leadership

Leerdoelen

Doel van het vak:
Een eerste introductie te bieden in het vakgebied People and Organizations, bestaande uit Human Resource Management en Organizational Behavior. Daarnaast wordt achtergrond geboden in grondbeginselen van de psychologie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in het vakgebied People and Organizations;

 • inzicht in belangrijkste principes die binnen het vakgebied gehanteerd worden;

 • inzicht in elementaire grondbeginselen van de psychologie;

 • elementaire vaardigheden in vergadertechnieken, conflicthantering, onderhandelen en motiveren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Wordt nader bekendgemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard

Werkgroepen

 • Aantal a 2 uur: 5

 • Namen docenten: Wordt nader bekendgemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard

Toetsing

Toetsvorm(en)
Wordt nader bekendgemaakt
Inleverprocedures
Wordt nader bekendgemaakt

Examenstof

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt nader bekendgemaakt

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Wordt nader bekendgemaakt

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Bedrijfswetenschappen

 • Telefoon: 071 – 527 7851

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 5277851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.