Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. In een reeks van hoorcolleges wordt ingegaan op de aard van historische wetenschap, op historische methoden en hulpwetenschappen, op bron- en archiefgebruik, op de westerse context waarbinnen de geschiedwetenschap in haar huidige gedaante ontstond, op enkele grote namen en thema’s uit deze moderne geschiedbeoefening en op de interactie van deze historische wetenschap met niet-westerse (postkoloniale) contexten.

Leerdoelen

Na afloop van dit college dienen studenten: 1. inzicht te hebben verworven in basisprincipes van de historische wetenschap en
2. vertrouwd te zijn geraakt met enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis van deze discipline.

Rooster

Zie Rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Twee schriftelijke toetsen (na blok 1 en na blok 2)

Blackboard

Na afloop van ieder college worden Powerpoint-slides op Blackboard beschikbaar gesteld.

Literatuur

  • Robert C. Williams, The Historian’s Toolbox: A Student’s Guide to the Theory and Craft of History ,second edition (Armonk; London: M. E. Sharpe, 2007)

plus enkele artikelen in een reader.

Contact

Dhr Drs. A.P. van Veldhuizen