Studiegids

nl en

Europese expansie en globalisering, 900-1500

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de middeleeuwen was Europa in vele opzichten minder ontwikkeld dan de Islamitische wereld en China. Niettemin maakte Europa tussen circa 1000 en 1300 een proces van interne expansie door en wonnen de externe relaties van Europa aan betekenis. Van welke betekenis waren de interne expansie en externe relaties van Europa tussen 900 en 1500 voor de vroegmoderne Europese expansie overzee? De contacten met Azië, Afrika en Noord-Amerika staan in dit college centraal. De expansie van de Vikingen tot in Amerika, de kruistochten, de reizen van Europese handelaren, missionarissen en diplomaten waaronder Marco Polo, Jan van Montecorvino en Willem van Rubroek tot diep in Azië, maar ook die van fantasiereizigers als Jan van Mandeville en de mythe van Pape Jan komen aan de orde. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de volgende vraagstukken: hoe raakte Europa via deze ‘ontdekkingsreizigers’ betrokken bij de rest van de wereld? Op welke wijze werd de kennis over de buiten-Europese wereld vastgelegd? Hoe werd deze verspreid en verwerkt in het traditionele wereldbeeld? Wat was de verhouding tussen feit en fictie in de nauwe relatie tussen de middeleeuwse expansie van Europa en de ontdekkingsreizen van Columbus, Vasco da Gama en anderen aan het einde van de vijftiende eeuw? De bespreking van al deze vragen zal steeds worden gerelateerd aan het actuele globaliseringsdebat.

Leerdoelen

De student heeft:
Kennis van de religieuze, politieke, militaire en economische relaties tussen Europa en de rest van de wereld tussen 900 en 1500 en van het Europese wereldbeeld;
Inzicht in de werking van religieuze, politieke, militaire en economische expansieprocessen tussen 900 en 1500;
De vaardigheid deze kennis en inzichten te plaatsen in het kader van de moderne literatuur over global history.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (essayvragen). Naast de opgegeven literatuur maakt de tijdens het college behandelde stof deel uit van de tentamenstof. De tweede toets, af te nemen op 5 juni 2014, omvat de complete stof van het hele college, dus inclusief de stof die voor de eerste deeltoets is getentamineerd. Zie blackboard voor de stofomschrijving.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Voor 5 ECTS:

  • R. Bartlett, The Making of Europe. Conquest, Colonization and cultural Change, 950-1350 (Londen etc. 1993, of latere druk)

  • T. Lester, The Fourth Part of the World. An astonishing Epic of global Discovery, imperial Ambition, and the Birth of America (New York etc 2009, of latere druk)

Voor 10 ECTS, daarnaast ook:

  • J.L. Abu-Lughod. Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350 (Oxford 1989)

  • J. Larner, Marco Polo and the discovery of the world (New Haven en Londen 1999, of latere druk);

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Bij Dr. L.H.J. Sicking.

Opmerkingen