Studiegids

nl en

Oud Schrift (semester 1)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Voor diegenen die zich willen richten op (afstudeer)onderzoek in de geschiedenis van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd is deze cursus zeer nuttig. Naast het lezen van handschriften zal ook aandacht worden gegeven aan praktische kennis op het gebied van o.a. het begrijpen van vroegmoderne teksten, het maken van transcripties, tijdrekening, eenheden voor geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse begrippen. Voor studie van het Ancien Régime in andere landen (bijv. Engeland, en Frankrijk) biedt deze training ook ondersteuning. We brengen in het kader van dit college ook een bezoek aan het Leidse archief.

Leerdoelen

  • Vaardigheid in het lezen en begrijpen van Nederlandse handschriften uit de periode 1550-1800

  • Kennismaking met veel voorkomende bronnentypes uit de periode 1550-1800

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Excursie

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • colleges 22 uur

  • excursie Leids archief 4 uur

  • tentamen 2 uur

  • voorbereiding colleges en tussentijdse opdrachten 112 uur

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met open vragen (70%)

  • thuisopdracht (30%)

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van oefenmateriaal en het doen van mededelingen.

Literatuur

Reader Oud Schrift, 1550-1800.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: M. van Rossum.

Opmerkingen

Dit college kan ook worden gevolgd in het tweede semester.