Studiegids

nl en

Taalverwerving Russisch 2

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college bestaat uit 2 onderdelen:

  • Schrijfvaardigheid (TVS2) en

  • Mondelinge taalvaardigheid (TVM2)

In de colleges mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken, er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten m.b.v. kranten, tijdschriften en radio en tv materiaal.

Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.

Bij het schrijven van verschillende opstellen wordt het vocabulair uitgebreid evenals de kennis van vaste zinswendingen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Diverse opdrachten en twee toetsen aan het einde van het eerste semester in week 51 (één toets schrijfvaardigheid en één toets mondelinge taalvaardigheid). Aan het einde van het tweede semester na terugkeer uit Sint Petersburg een tentamen.

Blackboard

Literatuur

  • Terence Wade, Using Russian Vocabulary, 2009, Cambridge University Press.

  • A.H. van den Baar, Groot Nederlands – Russisch Woordenboek, Amsterdam 2000.
    Ozjegov. Slovarj roesskogo jazyka.

  • W. Honselaar, Groot Russisch – Nederlands Woordenboek Pegasus, Amsterdam, ISBN 90 6143 274

  • R. Robin ea., Golosa, Book 2: A Basic Course in Russian (4th Edition), ISBN 978-0136127376

  • R. Robin ea., Golosa, Book 2: Student Activities Manual for Golosa , ISBN 978-0135134948

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docente: Mw. L. Anissimova