Studiegids

nl en

Keuzeruimte (Wijsbegeerte)

Vak
2013-2014

Planning

In het tweede semester van het tweede jaar van de bacheloropleiding Wijsbegeerte biedt het studieprogramma een keuzeruimte van 30 EC. Het is ook mogelijk de keuzeruimte in zijn geheel door te schuiven naar het derde jaar, of gedeeltelijk in het tweede en gedeeltelijk in het derde jaar te plannen. In dat geval kun je in het tweede semester van het tweede jaar alvast BA3-cursussen volgen.
(Deeltijdstudenten geven invulling aan hun keuzeruimte in het vierde jaar).

Invulling

De keuzeruimte van 30 EC kan worden ingevuld met een individueel (zelf samengesteld) keuzepakket. In het pakket mogen zowel niet-wijsgerige als wijsgerige onderdelen worden opgenomen, maar de opleiding stimuleert haar studenten de keuzeruimte te gebruiken voor niet-filosofische onderdelen. De keuzeruimte kan ook worden ingevuld met een vastgestelde minor (zie ook minorensite ), of PraktijkStudie. Daarnaast kunnen studenten de keuzeruimte gebruiken voor een academische stage, of een studieverblijf in het buitenland.

Een individueel keuzepakket moet altijd vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie. Dat geldt eveneens voor het stageplan of het beoogde studieprogramma aan een buitenlandse universiteit.

De keuzeruimte voor studenten die zijn ingestroomd vóór 1 september 2007

In het tweede semester van het tweede jaar van de bacheloropleiding biedt het studieprogramma een keuzeruimte van 30 EC. Van deze 30 EC wordt ten minste 10 EC besteed aan wijsgerige keuzevakken (niveau 200-300) en ten minste 10 EC aan niet-wijsgerige keuzevakken (niveau 200-300). De resterende 10 EC kunnen studenten naar eigen voorkeur invullen met wijsgerige keuzevakken, niet-wijsgerige keuzevakken, of toevoegen aan de uren die voor een eventuele stage beschikbaar zijn. Het niet-wijsgerig keuzevak of het stageplan dient te worden goedgekeurd door de examencommissie. De stage wordt begeleid door een docent van het Instituut voor Wijsbegeerte.

Let op: studenten die vóór 2007 zijn ingestroomd en die in de keuzeruimte van het tweede jaar minder dan 20 EC aan niet-wijsgerige cursussen hebeben gevolgd, dienen in het derde jaar één van de vijf wijsgerige cursussen van 10 EC te vervangen door een niet-wijsgerig keuzevak van 10 EC en niveau 300-400.