Studiegids

nl en

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Na de verovering van Engeland door de Normandiërs in 1066 kwamen de Engelse taal en de Engelse literatuur weer tot volle wasdom in de werken van Geoffrey Chaucer en zijn tijdgenoten in de tweede helft van de 14e eeuw. Deze cursus concentreert zich op Chaucers Canterbury Tales: we lezen een aantal van de Tales en “vertalen” delen daarvan in de werkgroepen, waarvoor ook elementaire Middelengelse grammatica bestudeerd wordt. Voor een goed begrip van deze (relatief) oude teksten zal in de colleges worden ingegaan op enkele belangrijke aspecten van de Middeleeuwse cultuur: maatschappelijke structuur, kerk, geloof en clerici, productie van handschriften, opvattingen over de natuur, liefde en huwelijk, voedsel en kleding, leven en dood, en vooral ook het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid.

Leerdoelen

Verwerven van:

  • Lees- en vertalaalvaardigheden van 14e-eeuws Engels

  • Kennis en toepassing van elementaire Middelengelse grammatica

  • Inzicht in de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Één uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 78

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 36

Toetsing

Schriftelijk mid-term tentamen (30%); schriftelijk eindtentamen (70%), allebei met vertalingen en open (invul)vragen.

Indien het eindcijfer 5 of minder is, mogen studenten het tentamen één keer herkansen. In dit geval telt de herkansing voor 100% van het eindcijfer.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden o.a. de wekelijkse syllabus (vanaf week 1, in de ‘Course Documents’), leeropdrachten en relevante informatie ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Benson, Larry D. ed. (1988 of later). The Riverside Chaucer, Oxford University Press paperback.

  • Horobin, Simon (2012 of 2007). Chaucer’s Language, Palgrave Macmillan.

  • Reader met achtergrondmateriaal te bestellen via Reader Online.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor andere studenten geldt: inschrijving verloopt via de studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf week 1 goed voorbereid te zijn. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk) en in de Reader. Vanaf week 2 is de wekelijks syllabus uitsluitend op Blackboard beschikbaar.