Studiegids

nl en

Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens deze cursus leren studenten (Engelse taal en cultuur) basisvaardigheden voor de studie van (Engelstalige) literatuur. Studenten doen vaardigheden op in het analyseren van poëzie, proza en drama, door het nauwkeurig bestuderen van Engelstalige teksten uit verschillende periodes. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de structurele en stilistische aspecten van literaire teksten als naar de culturele en historische contexten waarin de literatuur vorm krijgt. Door middel van een aantal schrijfopdrachten zullen de studenten hun eerste stap zetten naar het schrijven van literair-kritische artikelen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus beschikt de student over:

 • kennis van de belangrijkste structurele en stilistische aspecten van de literaire genres: poëzie, drama en prosa.

 • de vaardigheid om literaire begrippen toe te passen in een kritische benadering van een literaire tekst.

 • de intellectuele vaardigheid om kiritische (onderzoeks) vragen te stellen over literaire teksten.

 • basis schrijfvaardigheden waarme een kritische respons op een literaire tekst in heldere taal en in een duidelijke structuur op papier gezet kan worden.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • 13 uur hoorcollege

 • 26 uur werkgroep

 • 195 uur leeswerk

 • 30 uur voor het voorbereiden van het tentamen

 • 16 uur voor het maken van schrijfopdrachten.

De urenverdeling hierboven geeft alleen een indicatie. Sommige studenten lezen snel en schrijven
langzaam en vice versa.

Toetsing

 • vier korte schrijfopdrachten (20%)

 • een mid-term tentamen in de tentamenweek in oktober (30%)

 • een end-of-term tentamen in de tentamenweek in de december (50%)

Blackboard

Er is wel een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Austen, Jane. Northanger Abbey (Penguin)

 • Greenblatt, Stephen, et al (eds.). The Norton Anthology of English Literature, 9th edition, Vol. I and II (Norton)

 • Hamilton, Sharon. Essential Literary Terms (Norton)

 • Hitchcock (dir), Rear Window (DVD)

 • James, Henry. The Turn of the Screw and the Aspern Papers (Penguin)

 • O’Connor, Flannery. Wise Blood (faber and faber)

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor andere studenten geldt: inschrijving verloopt via de studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 wordt tzt bekend gemaakt op de announcement pagina van de Blackboard site.