Studiegids

nl en

Linguistics 2: The Syntax of English

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de syntaxis van het Modern Engels. Er wordt aandacht besteed aan de indeling van woorden in syntactische categorieën, aan de combinatie van woorden tot woordgroepen en aan de combinatie van woordgroepen tot zinnen. Ook zal aandacht worden besteed aan de functie van woorden en woordgroepen in de zin en aan de complementstructuur van werkwoorden.

Leerdoelen

Studenten hebben:

  • inzicht in de grammaticale structuur van het Modern Engels;

  • kennis gemaakt met enkele methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week

Studielast

  • tijd die aan het volgen van college worden besteed: 52 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 108 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/in-term toetsen: 120 uur

Toetsing

Drie in-term toetsen (30%), schriftelijk tentamen (70%); is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Noel Burton-Roberts (2011), Analysing sentences: An introduction to English syntax, 3rd edn. Harlow Pearson.

  • David Crystal (1995), Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: C.U.P. (2nd edition 2003).

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor andere studenten geldt: inschrijving verloopt via de studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.