Studiegids

nl en

Language Acquisition 1: From Scratch to Script

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

There are no rules in writing. There are useful principles. Throw them away when they’re not useful. But always know what you’re throwing away.
-Will Shetterly

Volgens de Amerikaanse schrijver Will Shetterly zijn er geen regels in schrijven – regels zitten het schrijven vaak in de weg. Shetterly gelooft liever in principes die toegepast kunnen worden in het schrijven, maar ook genegeerd als ze niet passen in een tekst. Om de principes bewust te kunnen toepassen of negeren moet een schrijver ze eerst heel goed leren kennen, en daarom heeft deze inleidende cursus schrijfvaardigheid tot doel studenten vertrouwd te maken met de grammaticale en stilistische kenmerken van formele geschreven teksten in het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn: formele stijl, cohesie, het schrijven van doeltreffende inleidingen en conclusies, het werken met naslagwerken en het weergeven van bronnen. Daarnaast behandelen de hoorcolleges die grammaticale verschijnselen die studenten nodig hebben om zich nauwkeurig uit te kunnen drukken. De studenten bereiden thuis schrijfopdrachten voor, die vervolgens in de werkgroepen worden besproken. Verder leveren zij een schrijfopdracht in, die van commentaar wordt voorzien en beoordeeld wordt.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kunnen studenten:

 • de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten identificeren en definiëren;

 • de geëigende terminologie gebruiken om de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten te beschrijven;

 • de besproken theorie toepassen door middel van o.a. wekelijkse huiswerkopdrachten;

 • een kort academisch essay schrijven in grammaticaal en stilistisch correct Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 25

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 60

 • Tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 55

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met meerkeuze vragen over de grammatica, spelling en interpunctie, en stilistiek behandeld in Kolln en in de hoorcolleges (50%)

 • Academisch essay (50%)

Beide onderdelen moeten minimaal met een voldoende (6.0) worden afgerond.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

 • Kolln, Martha J. & Loretta Gray. (2010). Rhetorical grammar: international edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

 • Longman dictionary of contemporary English. Harlow, Essex: Pearson Education. [Meest recente druk].

 • Collins English paperback thesaurus. 6th ed. Glasgow: HarperCollins Publishers.

 • From scratch to script: texts and assignments language acquisition 1. [Reader beschikbaar op Blackboard].

 • McIntosh, Colin, Ben Francis & Richard Poole. (2009). Oxford collocations dictionary for students of English. Oxford: Oxford University Press.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor andere studenten geldt: inschrijving verloopt via de studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.