Studiegids

nl en

Literature 3B: Eigtheenth-Century British Literature

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Literatuur 3B is een overzichtscursus in achttiende-eeuwse Britse literatuur. De prosa en poezie zal in verschillende historische en letterkundige contexten worden geplaatst, en besproken worden aan de hand van belangrijke concepten zoals decorum, enlightenment, reason, the self, faith, the public sphere, sensibility, en imagination. Omdat de roman tegenwoordig het dominante literair genre is, wordt er extra aandacht besteed aan de opkomst en ontwikkeling van dit genre in de achttiende eeuw. Daarnaast is er aandacht voor de thematische en stilistische ontwikkeling in de literatuur van het Neoclassicisme via Sensibility naar vormen van Romantiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

 • Beschikken studenten over gedegen kennis van de belangrijkste genres, thema’s en stilistische aspecten van de achttiende-eeuwse Britse literatuur.

 • hebben studenten een goed inzicht in de relatie en verschillen tussen literary stromingen als het neoclassicisme, sensibility en romantiek.

 • kunnen studenten literary werken plaatsen in de belangrijkste historische contexten.

 • hebben studenten hun onderzoeks- en schrijfvaardigheid verder ontwikkeld aan de hand van een literair-kritisch artikel.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur:

 • 26 uur werkcollege

 • 78 uur leeswerk (gemiddeld 6 uur per week, maar de ene week meer dan de andere)

 • 20 uur tijd voor het voorbereiden van het tentamen

 • 16 schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek):

De bovengenoemde verdeling geeft alleen een indicatie van de studielast. Sommige studenten lezen snel en schrijven langzaam en vice versa.

Toetsing

 • Een essay van 1200 woorden met een kleine onderzoekscomponent, gepresenteerd volgens de regels van de MLA stylesheet (25%)

 • Een mid-term tentamen in de tentamenweek in oktober (35%)

 • Een end-of-term tentamen (40%)

Het essay moet met minimaal een voldoende (6.0) worden afgerond.
Het mid-term tentamen kan niet worden herkanst.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Defoe, Daniel. Robinson Crusoe (Penguin)

 • Fielding, Henry. Joseph Andrews (Oxford World’s Classics)

 • Godwin, William. Caleb Williams (Penguin)

 • Greenblatt, Stephen, et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 9th edition, 2 Vols (Norton)

 • Radcliffe, Ann, A Sicilian Romance (Oxford World’s Classics)

 • Richardson, Samuel. Pamela (Oxford World’s Classics)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Leesstof voor week 1: Behn, “Oroonoko,” in The Norton Anthology of English Literature