Studiegids

nl en

Language Acquisition 4: Speaking of Words

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voldoende cijfers voor Taalvaardigheid 2 (of een vergelijkbare uitspraakcursus) en Taalvaardigheid 3 (of een vergelijkbare cursus over presentatievaardigheden).

Beschrijving

Speaking of words is een cursus over woorden. Het is een praktische cursus, waarin studenten de vocabulaire en idiomen die zij thuis hebt bestudeerd op college activeren in korte spreekoefeningen. Zij geven bijvoorbeeld korte presentaties, treden op als discussieleider, en nemen deel aan korte rollenspellen. Aan het einde van de cursus hebben de studenten een actieve woordenschat verworven waarmee zij zich kunt uitdrukken over allerlei alledaagse onderwerpen, alsook over allerlei actuele sociale en culturele onderwerpen. Daarnaast hebben zij door middel van zelfstudie een passieve kennis verworven van woorden en idiomen die veel in academische teksten gebruikt worden.
Speaking of words is ook een theoretische cursus, waarin woorden als studieonderwerp bestudeerd worden. Een aantal van de vragen die we in de (tweede helft van de) cursus zullen stellen: hoe bestudeert en beschrijft men woorden? Hoe verwerven we woorden? En hoe draagt lexicale kennis bij aan onze kennis van een vreemde taal?

Leerdoelen

 • Bewustwording van eigen en andermans woordgebruik;

 • Uitbreiding van de actieve en passieve woordenschat;

 • Verbetering van de spreek- en presentatievaardigheid;

 • Kennis van en inzicht in een aantal theorieën over lexicologie en leren van woorden;

 • Verdere verbetering van uitspraak en grammatica.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • 1 werkcollege per week

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 10

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80

 • Tijd voor het voorbereiden van presentaties en het tentamen: 50

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (gesloten vragen): 40%

 • Mondelinge tentamens: 40%

 • Presentaties en participatie: 20%

Blackboard

De cursus wordt ondersteund door Blackboard (studiemateriaal en opdrachten). Zie Blackboard

Literatuur

 • Bromberg, M. & Gordon, M. (2008). 1100 words you need to know. Hauppauge, NY: Barron.

 • Language Acquisition 4: Speaking of words (2013). [Materialen verkrijgbaar op Blackboard en van het Internet].

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.