Studiegids

nl en

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van de 20e-eeuwse Amerikaanse literatuur tot heden. Hoewel de VS pas in 1917 deelnam aan de oorlog, was de Eerste Wereldoorlog een keerpunt in de Amerikaanse cultuur. De “Great War” maakte een eind aan de gevestigde orde en veroorzaakte een gevoel van zowel vervreemding als bevrijding. Als reactie op de wijdverspreide culturele ontheemding kenmerkt het literaire werk van jonge Amerikaanse schrijvers als Cather, Stein, Hemingway, Fitzgerald en Faulkner zich enerzijds door een verlangen naar de waarden en tradities van een “verloren” westerse beschaving. Anderzijds greep deze generatie Amerikaanse schrijvers de gelegenheid aan om te breken met sociale en literaire conventies en te zoeken naar vernieuwende literaire vormen en technieken, “to make it new.” De wisselwerking tussen traditie en vernieuwing en het doorbreken van nationale èn esthetische grenzen waren typerend voor het modernisme, een beweging waaraan Amerikaanse dichters, schrijvers en kunstenaars een cruciale bijdrage leverden. De opkomst van een counter-culture, het postmodernisme en het multiculturalisme na de Tweede Wereldoorlog vormden een belangrijke kritische reactie tegen het modernisme, maar bouwden niettemin voort op de modernistische thematiek en experimentele literaire technieken. Naoorlogse minority writers leggen bijvoorbeeld getuigenis af van hun “vergeten” geschiedenis en culturele erfenis en vormen aldus een kritische stroming binnen de postmoderne literatuur, maar zijn qua thematiek en verteltechniek sterk beïnvloed door modernistische schrijvers als Faulkner en Hemingway. Ook de film als culturele tekst en New Journalism komen aan orde. Ten slotte wordt de recente post-9/11 literatuur en de postmoderne graphic novel (Maus) bestudeerd in het licht van trauma theorie.

Leerdoelen

Deze cursus verschaft:

 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste kenmerken van het modernisme en het postmodernisme (en de samenhang daartussen) in de Amerikaanse literatuur van Amerikaanse literatuur van de 20e eeuw tot heden.

 • Inzicht in de plaats van de Amerikaanse literatuur in de context van contemporaine culturele en historische ontwikkelingen en debatten, bijv. de opkomst van het (post)modernisme in de kunst, de zwarte burgerrechtenbeweging en 9/11

 • Verdere ontwikkeling van tekstanalytische vaardigheden en toepassing daarvan ook op media zoals de film en nieuwe genres als de graphic novel.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college + filmvertoning worden besteed: 30

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 180

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 70

Toetsing

 • Research essay 3500 woorden (50 %)

 • schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen) (50%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Norton Anthology of American Literature (NAAL), 8th ed. volumes D and E (Norton)

 • Norton Anthology of American Literature (NAAL), 8th ed. volumes D and E (Norton)

 • Hemingway, Ernest. The Sun Also Rises (Scribner)

 • Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby (Penguin)

 • Thompson, Hunter S. Fear and Loathing in Las Vegas (Vintage)

 • Morrison, Toni. Beloved (Penguin)

 • Cisneros, Sandra. The House On Mango Street (Vintage).

 • Spiegelman, Art. Maus I: A Survivor’s Tale (Pantheon)

 • Foer, Jonathan Safran. Extremely Loud and Incredibly Close (Penguin).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen Deze cursus is de laatste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.