Studiegids

nl en

Literature 5C: Introduction to British Popular Culture

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

We zullen de Britse populaire cultuur van 1940 tot heden bestuderen. We kijken naar film, televisie, popmuziek en subculturen van jongeren. We onderzoeken hoe deze populaire culturele vormen maatschappelijke en politieke veranderingen in Groot-Brittannië weergeven. Studenten maken kennis met de basisideeën en de geschiedenis van ‘cultural studies’.

Leerdoelen

 • Deze cursus zal de kritische analyse van de student uitbreiden en verdiepen door middel van een gedetailleerde studie van teksten. Studenten zullen kritische debatten over de Britse cultuur bestuderen.

 • De cursus richt zich op het verwerven van de kritische vaardigheden die literatuurstudenten nodig hebben voor de analyse van populaire culturele teksten.

 • Studenten zullen analytische en kritische opvattingen over de voorgeschreven teksten met elkaar delen, door middel van bijvoorbeeld korte presentaties. Zij zullen onderzoeksvaardigheden oefenen door middel van het schrijven van een research paper. Het essay zal gaan over een relevant onderwerp welke de student zelf mag kiezen, mits het binnen de parameters van deze cursus ligt.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (2 uur per week)

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 60

 • tijd voor het voorbereiden van het presentatie en schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 196

Toetsing

 • Een presentatie (25%)

 • Drie essays van 2000-2500 woorden (25% per essay). Of een essay van 2000-2500 (25%) en een essay van 4000-5000 woorden (50%).

STUDENTEN MOETEN REGELMATIG BIJ LESSEN AANWEZIG ZIJN. GEBEURT DIT NIET DAN WORDEN DE ESSAYS NIET BEOORDEELD.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • During, Simon (ed.). (2007) The Cultural Studies Reader (Routledge).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De tekst voor week 1 is: David Lean, Brief Encounter (1945).

Waarschijnlijk zal er elke week een screening zijn die verband houdt met de tekst van die week. Van de student kan ook verwacht worden dat deze naar een film of een bepaald aflevering van een TV programma in zijn eigen tijd kijkt. Het tijdschema, met wekelijkse teksten voor lezen zal in augustus beschikbaar zijn op Blackboard.