Studiegids

nl en

Linguistics 5: The Phonology of English Sounds and Syllables

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten moeten Taalkunde 1 en 4 (of vergelijkbare cursussen) succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de relatie tussen fonetische en fonologische aspecten van het Engels, voortbouwend op de stof die we in Taalkunde 1 hebben behandeld. De aandacht gaat vooral uit naar de interne structuur van spraakklanken, die we inzichtelijk maken door middel van allofonische beschrijvingen, en naar de fonologische organisatie van deze klanken in lettergrepen.

Leerdoelen

  • De student beschikt over een gedegen kennis van de allofonische eigenschappen van Engelse spraakklanken;

  • De student beschikt over een basiskennis van de fonologische representatie van segmenten, en lettergrepen, en van segmentele processen zoals assimilatie.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week

Studielast

  • Tijd die aan het volgen van college worden besteed: 14 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 50 uur

  • Tijd voor het voorbereiden van het tentamen en essay: 76 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (80%), essay (20%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

Philip Carr (2013). English phonetics and phonology: an introduction. 2nd edn. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Please note: Do not purchase or use the 1st edition (1999). This edition is out of date, and is not compatible with the 2nd edition.

You should also have in your possession the following, which was used in Linguistics 1:
Collins, Beverley & Inger M. Mees (1998). Working with the phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill (4th revised edition).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.