Studiegids

nl en

Language Acquisition 5: Language Use

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Language Acquisition 1 en 3 moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus verschaft een inleiding in de sociolinguïstiek, de taalverwerving en de stilistiek. Hiermee sluit de cursus aan bij de huidige grote belangstelling voor de factoren die van invloed zijn op taalgebruik en taalverwerving en denken over taal. De drie hoofdonderdelen van de cursus worden ingeleid middels hoorcolleges. Vervolgens wordt de stof van elk van de drie onderdelen verder behandeld en geoefend in werkgroepen. De nadruk zal liggen op de combinatie van theoretische inzichten en praktische oefeningen binnen de drie gebieden. De cursus bereidt studenten voor op MA-cursussen in deze drie vakgebieden.

Leerdoelen

 • Inzicht in de hedendaagse sociolinguïstiek en de bijbehorende onderzoekstechnieken;

 • Inzicht in de theorie en praktijk van taalverwerving;

 • Het met inzicht kunnen toepassen van stilistische beginselen in de eigen tekst en het identificeren en kwalificeren van stilistische kenmerken in andermans teksten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

wekelijks een hoorcollege (45 minuten) en een werkcollege (45 minuten)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • Colleges en presentatie voorbereiden: 30 uur

 • Essay schrijven: 39 uur

 • Colleges: 18 uur

 • Tentamen: 3 uur

 • Tentamen voorbereiden: 50 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (50%);

 • Presentatie (20%);

 • Essay (30%).

Blackboard

Via Blackboard ontvangen studenten informatie over onderdelen van de cursus, presentatiedata en andere praktische zaken. Zie Blackboard

Literatuur

 • Gramley, S. & Gramley, V. (Eds.). (2008). Bielefeld introduction to applied linguistics. Bielefeld: Aisthesis Verlag.

 • Language Acquisition 5: Text and assignments for stylistics. [reader]

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.