Studiegids

nl en

Literature 6A: Contemporary Literatures in English

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de Engelstalige literatuur in een mondiaal perspectief uit de periode 1969-2010, met een nadruk op de laatste 15 jaar. Werken van schrijvers zoals John Fowles, J.M. Coetzee, A.S. Byatt, Derek Walcott, Jhumpa Lahiri en Philip Roth zullen bestudeerd worden in relatie tot de grote verschuivingen binnen de late 20e-eeuwse literatuur (zoals Postmodernisme en Postkolonialisme), maar ook in een historische context met aandacht voor de sociale, culturele en politieke veranderingen na de Tweede Wereldoorlog (met thema’s als “Englishness”, “feminism” “post-imperialism and race”, “migration and globalisation”, en “9/11”).
Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met begrippen als Postmodernisme en Postkolonialisme, en de analyse van contemporaine literaire teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus: – Heeft de student inzicht in (de samenhang tussen) de belangrijkste literaire stromingen in Engelstalige literatuur, vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw tot heden. – Kan de student begrippen als Postmodernisme en Postkolonialisme toepassen en aan de hand daarvan contemporaine teksten analyseren. – Kan de student de behandelde literaire en theoretische stromingen in verband brengen met de culturele issues en debatten van deze periode. Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen in het geven van een presentatie, en in het schrijven van een eindessay.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkgroep per week.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 190

 • tijd voor het voorbereiden van een presentatie/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 64

Toetsing

 • essay van 3000-3500 woorden (60 % van eindcijfer)

 • een zelf te ontwerpen en op te zetten presentatie + participatie tijdens de bijeenkomsten (40% van eindcijfer)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

 • Salman Rushdie, Midnight’s Children

 • A.S. Byatt, Possession

 • Derek Walcott, Omeros

 • Margaret Atwood, Alias Grace

 • J.M. Coetzee, Disgrace

 • Zadie Smith, White Teeth

 • Jhumpa Lahiri, The Namesake

 • Ian McEwan, Saturday

 • Philip Roth, The Plot Against America

 • Teksten in Blackboard

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.