Studiegids

nl en

Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax of equivalent moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een voortzetting van Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax. We bespreken enkele theoretische voorstellen die een belangrijke rol spelen in de syntactische literatuur en we gaan dieper in op recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis, met name in het kader van Chomsky’s Minimalisme.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen syntactische structuren analyseren en syntactische argumenten formuleren, zowel mondeling als schriftelijk.

  • Studenten kennen enkele recente theoretische voorstellen voor de syntaxis van het Engels en zijn in staat deze kritisch te evalueren.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (1 uur p/w)

  • Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 14

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 56

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 70

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen) (70%)

  • schrijfopdracht (30%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

Een aantal (recente) artikelen (nader bekend te maken).

Verder dienen studenten het Linguistics 5 cursusboek in bezit te hebben:

  • Haegeman, Liliane (2006). Thinking Syntactically. Wiley Blackwell

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.