Studiegids

nl en

Filmgeschiedenis

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit college krijgen studenten in vogelvlucht een overzicht van de Filmgeschiedenis, opgesplitst in grofweg drie delen. De eerste twee weken richten we ons op de periode van de zwijgende cinema, en bespreken we de ontwikkeling tot een ‘cinema of narrative integration’, en de visies op film(kunst) van Frans Impressionisme, Duits Expressionisme en Russische montage. Daarna volgen een aantal weken waarin voornamelijk allerlei genres centraal staan, zoals screwball comedy, musical, western, sciencefiction, e.d. Deze genres worden met name behandeld omdat ze van invloed zijn geweest op filmmakers zoals Jean-Luc Godard, Rainer Werner Fassbinder, Martin Scorsese en Quentin Tarantino die aan de basis hebben gestaan van nieuwe tendensen in de filmgeschiedenis. Hun films zullen worden aangesneden in de laatste weken als de focus zich richt op stromingen, zoals nouvelle vague, neorealisme, New Hollywood, Neue Deutsche Welle, American ‘smart’ film. Filmgeschiedenis besteedt met name aandacht aan Europese en Amerikaanse cinema; in Wereldcinema A en B komen onder meer Aziatische en Latijnsamerikaanse films ook aan bod.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student een globaal overzicht van belangrijkste filmhistorische ontwikkelingen.

  • heeft de student kennis van en inzicht in de stijlkenmerken als ook de historische relevantie van de belangrijkste stromingen, zoals het Frans Impressionisme, de Russische montage, het neorealisme, de nouvelle vague, new Hollywood, Neue Deutsche Welle, Dogma.

  • heeft de student kennis van en inzicht in de (stilistische) conventies en de historische relevantie van cruciale filmgenres, zoals de screwball comedy, het melodrama, de musical, film noir, de western, science fiction.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens: midtermtentamen (50%) en eindtentamen (50%). Een onvoldoende is te compenseren.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Geoffrey Nowell-Smith ed., The Oxford History of World Cinema. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Richard van Oosterhout, Maarten van Rossem, and Peter Verstraten. Shooting Time: Cinematographers on Cinematography. Rotterdam: Post Editions, 2012.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Dhr. dr. P.W.J. Verstraten

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.