Studiegids

nl en

Filmdocumentaire

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In de loop van tijd hebben zich verhitte debatten afgespeeld over het ‘documentaire’ gehalte van film en fotografie. Is er wel zo iets als een puur ‘objectief’ or ‘realistisch’ beeld of zijn alle beelden onderhevig aan een vorm van ‘fictionalisering’? Vandaag is dit debat nog steeds zeer actueel zoals af te lezen is aan de veelvoud van documentaire filmfestivals en de zogeheten ‘documentary turn’ in hedendaagse kunst. Wij zullen dit debat traceren vanaf het begin in de negentiende eeuw en de verschillende theorieën en praktijken van documentaire film en fotografie op een rij zetten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van de documentairepraktijk van film en fotografie;

  • is de student in staat te reflecteren over de verschillen, maar ook de verstrengeling tussen documentaire en fictionele beeldvormen;

  • heeft de student inzicht in de voornaamste historische en actuele praktijken van de documentairefilm en –fotografie;

  • heeft de student kennis van de belangrijkste theoretische, esthetische en politieke discussies over ‘documentaire’ waarheid in de filmische en fotografische media;

  • beschikken de studenten over de vaardigheid om hun kennis van documentaire film/fotografie om te zetten in een coherent schriftelijk betoog.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege en presentaties.

Toetsing

Eindwerkstuk (90%), korte schrijfopdrachten (10%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen via Blackboard

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte.
Contractonderwijs.

Contact

Dhr. dr. E.C.H. de Bruyn

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap