Studiegids

nl en

Inleiding Franse letterkunde I

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Er wordt een historisch overzicht gegeven van de Franse letterkunde, vanaf de Middeleeuwen tot en met de 18e eeuw aan de hand van representatieve teksten die gelezen en bestudeerd moeten worden.

De studenten lezen wekelijks een aantal representatieve tekstfragmenten en achtergrondliteratuur, die tijdens het college worden behandeld (hoorcollege). Om de twee weken wordt er een langere tekst gelezen, die gezamenlijk wordt besproken tijdens een werkcollege.

Leerdoelen

Studenten verkrijgen algemene kennis van de Franse letterkunde en kunnen de belangrijkste schrijvers en stromingen van de Renaissance tot en met de 18de eeuw plaatsen in een literatuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch kader. Tevens zijn ze in staat enkele literaire basistermen toe te passen in analyses van literaire tekstfragmenten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Kris Peeters Parcours littéraires du moyen âge aux Lumières, Leuven, 2007, ISBN: 9789033464584

  • C. Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a., Mille ans de littérature française, Nathan, 2003, ISBN: 782091790626

  • Corneille, Le Cid, Classiques Bordas, 2003

  • Voltaire,Candide, Classiques Bordas, 2003.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Prof.dr. P. J. Smith