Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Introduzione alla linguistica italiana

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In this course the students will acquire the basic notions of Italian linguistics

Leerdoelen

Basic notions of Italian phonology, lexicology, morphology, syntax, semantics and pragmatics.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege: gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Italiaans.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja

Literatuur

D’Achille, P., L’italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino (2003), capp. 1, 3, 4
Graffi, G. e S. Scalise, Le lingue e il linguaggio. Bologna: Il Mulino (2002)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. I Franco