Studiegids

nl en

La tradizione novellistica

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Het college behandelt het genre van de novelle, in het bijzonder de Decameron van Boccaccio. Aan de hand van een reader met een representatieve keuze van novelles uit de 13e tot en met de 16e eeuw en artikelen zal worden ingegaan op de bronnen en de epigonen van Boccaccio. Tevens zulke enkele novellen van Boccaccio, Sacchetti, Bandello, Sercambi e.a. worden gelezen en voorzien van commentaar.

Leerdoelen

Inzicht in de kenmerken van het genre van de novelle; interpretatie van novellen uit de 13e-16e eeuw in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse; ervaring met secundaire bronnen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Giovanni Boccaccio, Decameron (editie met voetnoten)

  • Reader

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Mw. dr. M.J.J.P. Otten-Heijkant

Opmerkingen

Aanbevolen secundaire literatuur: Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, Turijn, Milaan, Einaudi scuola, 2011, volume I, “Boccaccio” (pp. 162-182).