Studiegids

nl en

Business and Entrepreneurship

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak vormt een uitdagende inleiding in de bedrijfswetenschappen en ondernemerschap. Aan de hand van interactieve werkcolleges, case discussies en het schrijven van een ondernemingsplan krijgt u grondig inzicht in belangrijke aspecten van de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en het bedrijfsleven, die in latere vakken verder worden uitgediept. U verwerft ondermeer inzicht in principes van entrepreneurship, marketing, strategy, financial management, leadership en corporate responsibility.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is u diepgaand kennis te laten maken met het bedrijfsleven in het algemeen en ondernemerschap in het bijzonder.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Principes van internationaal ondernemerschap en marketing

 • Principes van financieel management (financiering en management accounting)

 • Principes van boekhouden en financial accounting

 • Principes van strategic marketing management

 • Principes van corporate responsibility

U bent daarnaast in staat zelfstandig een innovatief en levensvatbaar ondernemingsplan te schrijven en te presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr, R.P. Orij

 • Hoorcolleges zijn Engelstalig.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. R.P. Orij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven.

 • Werkgroepen zijn Nederlandstalig en Engelstalig.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (70%)

 • Ondernemingsplan (30%)

Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten.

Inleverprocedures
Elke week dient een onderdeel van het ondernemingsplan te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Nickels, McHugh, McHugh, Understanding Business, Global Edition, McGrawHill, 10e druk, ISBN 0077140885
artikelen die via Blackboard beschikbaar worden gesteld

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. R.P. Orij

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071 – 527 7851

 • E-mail: r.p.orij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO