Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Moderne Israël

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college is bedoeld als eerste kennismaking met de geschiedenis van de staat Israel. De nadruk ligt hierbij op de periode vanaf de Haskala (Joodse Verlichting) tot de oprichting van de Staat. De periode vanaf 1948 tot heden wordt behandeld aan de hand van de – tevoren door de studenten bestudeerde – literatuur (zie onder). Bij de behandeling van de geschiedenis wordt er zowel aandacht besteed aan politieke, als aan sociale en culturele ontwikkelingen.

Leerdoelen

Dit college geeft inzicht in de hoofdlijnen van de voorgeschiedenis van de staat Israël, vanaf de opkomst van het Zionisme, via de verschillende immigratiegolven tot de moderne tijd. Het college maakt de student vertrouwd met begrippen en verhoudingen die tot op de huidige dag een rol spelen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

  • Werkcollege met opdrachten.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan: – volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur – maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 52 uur – opdracht toetsweek en voorbereiden tentamen: 62 uur

Toetsing

Opdrachten (40%), schriftelijk tentamen in mei, met open vragen op basis van de gehele collegestof en de opgegeven literatuur (60%).
Alleen het tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 60%.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

  • Syllabus Geschiedenis van het Moderne Israel.

  • Ian J. Bickerton & Carla L. Klausner, A concise history of the Arab-Israeli Conflict (Upper Saddle River NJ 2007 of later).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. H. Neudecker Telefoon: 071-527 4168.