Studiegids

nl en

Psycholinguïstiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Basiscursus in onderwerpen en methodes van psycholinguistisch onderzoek: lexicon, zinsstructuur, productie en perceptie, taal en biologie.

Leerdoelen

  • Studenten moeten inzicht krijgen in de belangrijkste probleemstellingen en concepten van taalverwerving, taalproductie en taalbegrip.

  • Studenten raken bekend met de meest relevante psycholinguïstische theorieën en modellen van taalverwerving, taalproductie en taalbegrip.

  • Studenten worden bekend gemaakt met de belangrijkste psycholinguïstische onderzoeksmethoden voor taalverwerving, taalproductie en taalbegrip.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice)

Blackboard

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van onderwijsmateriaal (PowerPoint presentaties, artikelen, etc.) en tussentijdse mededelingen van de docent aan de studenten. Blackboard

Literatuur

Trevor A. Harley (2008), The Psychology of Language. From Data to Theory (3rd edition), Hove and New York: Psychology Press.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Deelname aan de colleges is niet verplicht voor de deelname aan het tentamen, maar wordt sterk aangeraden.