Studiegids

nl en

Syrisch I

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor taalkundigen, historici, archeologen, kunsthistorici, godsdienstwetenschappers, en iedereen die geïnteresseerd is de Syrische taal en literatuur. Er zijn geen toegangseisen. Kennis van een andere Semitische taal is niet nodig.

Beschrijving

Het Syrisch is de taal van een van de oudste bijbelvertalingen, de taal waarin apocriefen zoals de Apocalyps van Baruch bewaard zijn gebleven, de taal van een enorme hoeveelheid patristische literatuur, waaronder het omvangrijke oevre van “Ephrem de Syriër”, en eeuwenlang de taal van liturgie, literatuur en wetenschap voor christenen in grote delen van het Midden-Oosten. Tot op de dag van vandaag wordt wordt het Syrisch gebruikt door Syrische christenen van verschillende denominaties in het Midden Oosten en daarbuiten (ook in Nederland!) Taalkundig is het Syrisch interessant als de belangrijkste taalvorm van het Aramees, een taal die een doorlopende geschiedenis heeft vanaf de 10e eeuw v. Chr. tot op heden.
Dit college geeft een inleiding in de klankleer, vormleer en syntaxis van deze taal en verschaft daarnee inzicht in deze belangrijke Semitische taal en toegang tot de zeer omvangrijke Syrische literatuur.

Leerdoelen

Gedurende één semester maken de deelnemers kennis met de Syrische taal. Aan het eind van de collegereeks zijn zij in staat eenvoudige teksten zelfstandig te lezen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur), voor een cursus van 5 ects is dit 140 uur, voor 10 EC 280. – uren die aan het volgen van college worden besteed (bijv. 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur) – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (als richtlijn kan gelden ca. 7 pagina’s per uur met afwijkingen naar boven en beneden afhankelijk van de te bestuderen stof) (indien van toepassing) tijd voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college – (indien van toepassing) tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vertaalopdracht en open vragen.

Blackboard

Via Blackboard worden handouts en extra oefenmateriaal ter beschikking gesteld.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:
J.F. Coakley, Robinson’s Paradigms and Exercises in Syriac Grammar (fifth edition; Oxford: Oxford University Press, 2002).

Aanmelden

Contact opnemen met prof. dr. R.B. ter Haar Romeny

Contact

Meer informatie bij prof. dr. R.B. ter Haar Romeny