Studiegids

nl en

Islam: law and religion of minorities

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Islamologie, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent).

Beschrijving

In het college wordt de positie van religieuze minderheden behandeld vanuit islamitisch perspectief. Besproken wordt de wijze waarop de islam zich in recht en praktijk uitspreekt over twee spiegelbeeldige situaties: de positie van niet-moslimse minderheden onder islamitisch gezag, en de positie van moslimse minderheden onder niet-islamitisch gezag. Er wordt ingegaan op islamitische leerstukken (dhimmi, dar al-harb, fiqh al-aqaliyât), historische ontwikkelingen (Andalusie, Ottomaanse rijk, Moghuls) en op hedendaagse situaties van minderheden in moslimlanden (Egypte, Pakistan, Indonesie) en islamitische minderheden in niet-moslimlanden (Israel, India, West-Europa, Amerika).

De studenten moeten wekelijks opdrachten maken aan de hand van vragen over de opgegeve literatuur, en in de laatste twee weken zullen zij in groepjes met elkaar in debat treden over actuele vraagstukken. Het college wordt afgesloten met een tentamen over de literatuur en collegestof.

Leerdoelen

 • Kennis: De student verkrijgt kennis over de conceptuele kwesties rondom het vraagstuk ‘religieuze minderheid’, waarbij het islamitisch perspectief centraal staat.

 • Inzicht: De student verkrijgt inzicht in de wijze waarop het vraagstuk ‘religieuze minderheid’ zijn uitwerking vindt in historisch en hedendaagse situaties.

 • Vaardigheden: De student leert zich kritisch en met kennis van zaken zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen
h3. Onderwijsvorm

 • Hoorcollege en huiswerkopdrachten

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur..

 • volgen van college: 24 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 70

 • huiswerkopdrachten: 24

 • paper/tentamen: 22

Toetsing

 • huiswerkopdrachten (1/3 eindcijfer)

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (2/3 eindcijfer)

Blackboard

Literatuur en huiswerkopdrachten worden ter beschikking gesteld via blackboard.

Literatuur

Literatuur wordt ter beschikking gesteld via blackboard

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr.mr. M.S. Berger

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.