Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Teksten, rabbi’s en rebellen: Het antieke Jodendom in de Mediterrane Wereld (Exegese OT 1 (apocriefen) Hellenistisch Jodendom)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het college is open voor alle belangstellenden, kennis van klassiek / Koine Grieks of Hebreeuws is wenselijk, maar niet verplicht.

Beschrijving

In deze collegereeks wordt besproken hoe het jodendom in de Grieks-Romeinse tijd gestalte kreeg. Allerlei zaken die tegenwoordig als karakteristiek voor het jodendom gelden, zoals sabbatsheiliging, wetstudie en synagoge, zijn in deze periode ontstaan. Anderen zijn verdwenen, zoals de tempelcultus met priesters en offers.
Een bijzonder rol in het college speelt de culturele achtergrond van de Judeeërs na een massale emigratiebeweging uit hun moederland Judea naar diverse gebieden in de Hellenistische koninkrijken en het Romeinse rijk. Die emigratie maakte het vinden van nieuwe vormen voor het uitdrukken van hun identiteit gewenst.

Leerdoelen

  • Kennis van het Hellenistisch-Romeins jodendom in historische context en de meest belangrijke archeologische en tekstuele bronnen;

  • Onderzoeksvaardigheden; presentatievaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege .

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 120 uur, 24 uren die aan het volgen van het college worden besteed, de rest voor het bestuderen van de verplichte literatuur en de voorbereiding voor het tussententamen en het eindtentamen.

Toetsing

  • 50 % mondeling – 50% presentatie

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard om studiemateriaal ter beschikking te stellen en ter communicatie.

Literatuur

  • E.P. Sanders, Judaism. Practice and Belief 63 BCE – 66 CE, London 1992. – J.J. Collins / D.C. Harlow (eds.), Early Judaism. A Comprehensive Overview, Grand Rapids / Cambridge 2012.
    Het boek van Collins / Harlow wordt ter aanschaffing aanbevolen, niets moet vooraf bestudeerd worden. Een lijst met verdere literatuur wordt aan het begin van het college beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prod dr J.K. Zangenberg

Opmerkingen

Deze cursus staat open voor iedere ingeschreven student. Voor studenten Godgeleerdheid is voltooiing van deze cursus voorwaarde voor de toelating tot de colleges “Exegese OT 2” en “Exegese OT 3”. Het college vindt doorgang bij minimaal drie deelnemers. Indien er minder belangstellenden aan het college willen deelnemen, wordt een aangepast programma aangeboden. Wie vaker dan twee keer verzuimt moet de cursus opnieuw volgen.