Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen

Vak
2013-2014

Als afsluiting van de opleiding schrijft de student een bachelorscriptie. De scriptie wordt geschreven onder begeleiding van een docent en gaat over een door de student zelf te bepalen onderwerp, in overleg met de begeleider. De scriptie heeft een omvang van circa 10.000 woorden.

Let op: studenten wordt aangeraden al in het eerste semester van het derde jaar met de bachelorscriptie te beginnen.

Informatie

  • Bij het studiecoördinaat (eerste verdieping van het instituutsgebouw, Mattias de Vrieshof 1) kan een scriptiehandleiding worden opgehaald.

  • De formele eisen van de bachelorscriptie staan in het scriptieregelement.