Studiegids

nl en

Inleiding dramatische media

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In een reeks hoor- en kijkcolleges oriënteren wij ons op de mediumspecifieke eigenschappen van theater en film. In het eerste blok richten we ons daarbij specifiek op theater. Aan de hand van een reeks van klassieke theaterstukken uit verschillende periodes en taalgebieden (o.a. Shakespeare’s Hamlet, Sophokles’s Antigone, Tsjechov’s Oom Wanja en Beckett’s Krapp’s Last Tape) kijken we naar de middelen die theatermakers hebben om een verhaal te vertellen, een personage neer te zetten, een idee over te brengen, en de toeschouwer te raken. We richten ons daarbij (onder andere) op dialoog, mise-en-scène, acteerstijlen, het gebruik van speciale effecten, belichting, en muziek. In het tweede blok bespreken we aan de hand van zes klassieke films de impact van filmische vertelling, mise-en-scène, cinematografie, montage, focalisatie en geluid. De aandacht zal in de colleges met name gericht zijn op het minutieus analyseren van een reeks van korte theater- en filmfragmenten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • heeft de student inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen theater en film;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste theater- en filmanalytische begrippen;

  • heeft de student zich de vaardigheid eigen gemaakt formele en narratologische eigenschappen van film en theater te kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematische analyse);

  • is de student in staat, aan de hand van een gestuurde schrijfopdracht theaterfragmenten en filmclips systematisch te analyseren, zowel in isolement, als in samenhang met de totale theater- en filmtekst;

  • kan de student deze systematische analyse, aan de hand van een gestuurde schrijfopdracht, verwerken in een goedlopend betoog.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Responsie college

Toetsing

Twee gestuurde schrijfopdrachten: midtermpaper: proza (50%); eindpaper: narratieve film (50%).
Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de twee schrijfopdrachten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Robert Leach, Theatre Studies: the Basics. New York: Routledge, 2008.
Peter Verstraten, Handboek Filmnarratologie. Nijmegen: Vantilt, 2006.

Sophokles, Antigone (441 BCE)
Shakespeare, Hamlet (1600-1602)
Tsjechov, Oom Wanja (1897)
Brecht, De goede mens van Sezuan (1943)
Beckett, Krapp’s Last Tape (1958)

Een nader te bepalen selectie films (zie Blackboard).

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. P. Hesselberth of dhr. dr. Y. Horsman.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap