Studiegids

nl en

Materiaalkunde 2

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Materiaalkunde 1 behaald.

Beschrijving

Dit college is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden in de verwerking en basale analyse van artefacten, met name in het veld. Behandeld zal worden hoe vondsten van verschillende materialen worden opgegraven, verwerkt, onderzocht en geconserveerd. Extra aandacht zal worden gegeven aan artefactcategorieën die niet in het college Materiaalkunde 1 zijn behandeld, zoals schelp, koraal en leer.

In hoorcolleges wordt kennis in vondstverwerking en analyse verkregen. Practica zijn gericht op het splitsen van vondsten (en dus op materiaalherkenning). Ook zal er geoefend worden met het tekenen van artefacten.
Vervolgens moeten studenten door middel van opdrachten in het beschrijven van artefacten de vaardigheden voor vondstanalyse opdoen. De nadruk zal hierbij liggen op het herkennen van technologische kenmerken, voortbouwend op de basiskennis verkregen tijdens het college Materiaalkunde.
In samenwerking met het vak Computertoepassingen 3: Gegevensanalyse zullen de verkregen gegevens worden ingevoerd in een database.

Leerdoelen

 • Kennis en vaardigheden in het opgraven, behandelen en verwerken van vondsten in het veld;

 • Het correct leren splitsen van vondsten, het leren gebruiken van de stereomicroscoop om materialen te onderscheiden;

 • Het tekenen van artefacten en correct aangeven van sporen van productie en eventueel gebruik;

 • Het maken van een basisrapportage voor verschillende vondstgroepen;

 • Speciale aandacht zal gaan naar materialen die niet in Materiaalkunde 1 aan de orde zijn gekomen, zoals schelp, koraal en leer.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur hoorcollege;

 • 280 pagina’s literatuur;

 • Practicum.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practicum.

Toetsvorm

 • Schriftelijk tentamen (80%);

 • Opdrachten, moeten worden voltooid tijdens het practicum (20%).

Toetsvorm deadline

De opdrachten moeten tijdens het practicum ingeleverd worden.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • H. Hodges, Artifacts. An Introduction to Early Materials and Technology. London (1964, met herdrukken). Hoofdstukken 9-11 en 13-15;

 • A.L. van Gijn, Y.M.J. Lammers-Keijsers & I. Briels, “Tool Use and Technological Choices: An Integral Approach Towards Functional Analysis of Caribbean Tool Assemblage” in: Crossing the Borders: New Methods and Techniques in the Study of Archaeological Materials from the Caribbean. Edited by C.L. Hofman, M.L.P. Hoogland & A.L. van Gijn. Tuscaloosa: University of Alabama Press (2008). pp. 101-114;

 • D.J. Huisman, Degradation of Archaeological Materials. Den Haag (2009). Hoofdstuk 6: IJzer;

 • D.J. Huisman & R.K.W.M. Klaassen, Degradatie en Bescherming van Archeologisch Hout, Praktijkboek Instandhouding Monumenten Deel II – 11 Overige Onderwerpen 13 (2005). 16 pp.;

 • C. Tschegg, “Post-depositional Surface Whitening of Ceramic Artifacts: Alteration Mechanisms and Consequences” in: Journal of Archaeological Science 36, 2155 – 2161;

 • SIKB Vondstwijzer (wordt uitgereikt tijdens college).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. D. Braekmans.