Studiegids

nl en

Vroege prehistorie

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

geen.

Beschrijving

De cursus behandelt de archeologie van jagers en verzamelaars in Noordwest-Europa. Aan bod komen de vroegste bewoning, Neanderthalers, jager-verzamelaars aan het einde van de ijstijd, de laatste jager-verzamelaars en hun relatie met boerensamenlevingen. De cursus biedt een overzicht van sleutelsites en kernthema’s zoals voedselstrategie, mobiliteit en technologie.

Leerdoelen

 • Kennis van enkele belangrijke vindplaatsen uit Noordwest-Europa;

 • Kennis van het chronostratigrafisch raamwerk en periodisering van paleo- en mesolithicum;

 • Kennis van de hoofdlijnen van paleo- en mesolithische bewoning van Noordwest-Europa;

 • Kennis van enkele belangrijke theorieën uit de archeologie van jager-verzamelaars;

 • Schrijven van een wetenschappelijk betoog.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 10 hoorcolleges;

 • 300 pagina’s literatuur;

 • 5 opdrachten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsvorm

 • Wekelijkse opdracht;

 • Tentamen;

 • Paper.

Toetsvorm deadline

De paper moet de vrijdag voor de tentamenweek ingeleverd worden.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

L.P. Louwe Kooijmans et al. (red.), Nederland in de prehistorie. Amsterdam: Bert Bakker (2005) (of de editie uit 2009 of de Engelse editie).

Inschrijven

De inschrijving verloopg via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Exchange and Study Abroad students, please see the Prospective students website for information on how to apply.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. A. Verpoorte.